DERNEĞİN FESH VE TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin feshine genel kurul toplantılarında görüşülüp karar verilir. Fesh konusunun görüşülmesi için dernek üyelerinin ÜÇTE İKİ çoğunluğunun katılması ve toplantıya katılanların ÜÇTE İKİ çoğunluğun kabul etmesi gerekir.

a) Fesh edilen dernek tasfiye işlemlerini yürütürken “tasfiye halindeki .................................................derneği“ ibaresini kullanacaktır.

b) Tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşturularak komisyonca yapılacaktır.

c) Para ve gayri menkuller ve demirbaşta görünen malzemeler tüzüğünde belirtilen şekilde devri yapılır.

d) Banka hesapları kapatılır.

e) Dernek tarafından tutulan defterler ile kullanılan ve kullanılmayan Alındı Belgeleri dernek üyelerinden birine 5 yıl süreyle saklaması için zimmet karşılığı teslim edilir.

f) Dernek tasfiye işlemlerini en çok 3 ay içinde tamamlayıp, 7 gün içinde dernekler Birimlerine teslim edecektir.

(Örnek Tasfiye Tutanağı için Tıklayınız)

NOT : Mahkemece fesh edilen dernekler ise mahkemenin kararı doğrultusunda işlemlerini yürütür.