GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

GENEL KURUL ÇAĞRI USULLERİ

a) Gazete ilanı

b) Derneğin İnternet sayfasından ilan

c) İletişim no'larına mesaj gönderim yolu ile

d) Mahalli yayın organları ile

e) Yazılı bir bildirim ile

f) Elektronik posta yoluyla

Dernekler genel kurul toplantısından en az 15 gün önceden toplantı kararını alarak yukarıda belirtilen şekillerden herhangi biriyle duyurusunu yapar.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

a) Genel kurullarını tüzüklerinde belirtilen zamanlarda yapılmasına ,

b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini tüzüğünde belirtilen sayıda seçmesi,

c) Genel kurul evraklarını zamanında 30 gün içinde teslim edilmesi,

d) Genel kurul sonuç bildirimini eksiksiz olarak doldurup doldurması,

e) Toplantı tutanağında toplam üye sayısı ile toplantıya katılan üye sayıları mutlaka belirtilecek.

f) Genel kurularda İlk toplantı ve ikinci toplantılar arasında en az 7 gün, en fazla 60 içinde yapılmasına.

g) Tüzük değişikliği veya fesh yapılmış ise 3/2 çoğunluğunun sağlanıp sağlanmadığına,

GENEL KURUL SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Dernekler tarafından yapılan genel kurul toplantıları sonrası 30 gün içinde aşağıda yazılı evrakların getirilmesi gerekmektedir.

a) Genel kurul sonuç bildirimi (Der. Yön. Ek-3 ) (1 Adet) (Örnek Boş Form için Tıklayınız)

b) Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet)

ŞAYET

GENEL KURUL TOPLANTISINDA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ İSE,

Yukarıda belirtilen genel kurul sonuç bildirimi ve toplantı tutanağına ilaveten aşağıda yazılı evraklar getirilecek.

a) Eski ve yeni halini gösterir liste (2 Adet)

b) Yeni haliyle hazırlanan ve her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış tüzük (2 Adet)