DERNEK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek kurulabilmesi en az 7 gerçek veya tüzel kişinin olması gerekir.

1- Dernek Kuruluş Bildirimi Formu 1 Adet (Form için Tıklayınız)

a) Form üzerinde bulunan bilgiler eksiz doldurulacak,

b) Yerleşim yerine kurucuların ikamet adresleri yazılacak,

c) Doğum tarihleri gün-ay-yıl olarak yazılacak,

2- 1 Adet Yazışma Tebligat Almaya Yetkili Kişileri Gösteren Liste (Liste için Tıklayınız)

a) En az 3 kişinin adı,adresi ve telefon numaraları yazılacak,

b) T.C kimlik numaralı olacak,

3- Dernek tarafından hazırlanan tüzük, (2 Adet)

örnek dernek tüzüğü (şubeli)

örnek dernek tüzüğü (şubesiz)

a) Her sayfası kurucular tarafından imzalı olacak,